Suviseurapaikka

Seura-alue keskellä maaseutua

Suviseura-alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhäjoen kunnan eteläosassa Yppärin kylässä. Pyhäjoen keskusta on kymmenen kilometrin päässä pohjoisessa, ja Ouluun matkaa kertyy 100 kilometriä. Oulainen on sisämaassa 45 kilometrin päässä. Alue sijoittuu 8-tieltä tultaessa Alavieskaan vievän Mehtäkyläntien oikealle puolelle.

Kenttäalue on salaojitettua peltoa, jossa on muutamia veto-ojia ja pieniä metsäsaarekkeita. Alue on kuitenkin yhtenäinen ja majoitusalueet sijaitsevat keskusalueen välittömässä läheisyydessä.

Yppärin seutu on luonnonläheistä maaseutualuetta viljely- ja karjatiloineen. Yppäriläisillä on myös muun tyyppistä yritystoimintaa, minkä lisäksi alueelta käydään töissä naapurikunnissa. Kylässä toimii peruskoulun ala-aste.

Suviseurakentän suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon maankäyttäjien mielipiteet ja asiantuntemus. Sisääntuloteitä on vahvistettu sekä muutamia liittymiä alueen sisällä on parannettu jo kesän 2013 aikana. Ennen seuroja rakennetaan vielä alueen sisäinen tieverkosto. Syksyn 2013 aikana alueella tehtiin valmistelutöitä maa-alueiden, tiestön pylväiden ja vesilinjojen osalta ja varsinaiset rakennustalkoot aloitettiin huhtikuussa 2014.

Lähiseutua

Yppärin kylä sijaitsee Raahen ja Kalajoen välissä, noin 3 000 asukkaan Pyhäjoen kunnassa. Pohjanlahden rannikkopitäjänä sen väestö on aikoinaan elänyt pitkälti merenkäyntiin ja kalastukseen liittyvillä elinkeinoilla. Arvioiden mukaan Ruotsin ja Novgorodin raja on aikoinaan kulkenut Pyhäjoen Hanhikiven kautta. Viime vuosina Pyhäjoki on ollut julkisuudessa Fennovoiman suunnitteleman ydinvoimalan sijoituspaikkana.

Yppärin eteläpuolella kahdenkymmenen kilometrin päässä on Kalajoen kaupunki. Kalajoen elinkeinoihin vaikuttaa merellisyys ja sen myötä nykyään erityisesti matkailu. Hiekkasärkät Pohjanlahden rannalla on Euroopan laajuisestikin tunnettu retkeily- ja virkistyskohde.

Oulaisten kaupunki sijaitsee Oulun Eteläisellä alueella kohdassa, jossa Pohjanmaan rata ja idästä länteen virtaava Pyhäjoki risteävät. Pyhäjoki hallitseekin kaupunkikuvaa. Kaupungissa on 7 900 asukasta. Oulaisissa on merkkien mukaan ollut asutusta jo kivikaudella. Aiemmin se kuului Pyhäjokeen kappeliseurakuntana, mutta erottautui omaksi seurakunnakseen vuonna 1881.

Nykyään suurin osa kaupungin asukkaista saa toimeentulonsa palveluammateista: kaupasta, koulutuspalveluista sekä sosiaalialan palveluammateista. Oulaisissa voi opiskella ammattikorkeakoulun monipuolisen tarjonnan lisäksi ammattiopistossa. Kaupungissa toimii muutama kansainvälisestikin tunnettu yritys. Oulaisten luonto on tasaista ja hyvin metsäistä. Alueella on runsaat hiekka- ja soravarat.

Raahen kaupunki on viime vuosien kuntaliitosten myötä kasvanut liki 26 000 asukkaan kunnaksi. Kaupunki on tunnettu vanhasta osastaan, joka on yksi parhaimmin säilyneitä puurakenteisia 1800-luvun asuinalueita. Raahe on perustettu vuonna 1649 ja ajan myötä siitä on kehittynyt merellinen satamakaupunki, jolla on monipuolinen koulutustarjonta. Terästeollisuus tarjoaa työpaikan usealle raahelaiselle. Kansallisromantiikkaa edustava satavuotias kirkko on lähivuosina restauroitu läpikotaisin.