Turvallisuusohjeet

Seuravieraita pyydetään noudattamaan turvallisuusmääräyksiä ja puuttumaan heti turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. Jokainen on osaltaan vastuussa seurojen turvallisuudesta. Seura-alue on valtaosaltaan salaojitettua peltomaata.

Tullessasi seura-alueelle

1. Sijoita autosi ja majoitusyksikkösi liikenteenohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

2. Avaa asuntovaunun tai -auton kaasupullokotelon lukitus ja aseta veivi näkyville.

3. Selvitä lähimmän alkusammuttimen sijainti ja toiminta.

4. Merkitse maksukuittiin majoitusalueesi sijainti suviseurakartasta löytyvillä koordinaateilla.

5. Varmista, että majoittujat tietävät asuntovaunussa tai -autossa olevan sammuttimen sijainnin ja osaavat käyttää sitä.

 Toiminta onnettomuustapauksessa

- Pelasta vaarassa olevat ja pyydä apua.

- Soita hätänumeroon 112.

- Aloita alkusammutus tai ensiapu.

- Estä lisäonnettomuuksien syntyminen ja varoita vaarassa olevia.

- Järjestä opastus onnettomuuspaikalle.

Seura-alueen turvallisuusohjeita

- Seura-alueeksi merkityn alueen ulkopuolisille metsä- ja peltoalueille majoittuminen on kielletty.

- Majoittuminen seura-alueella olevien sähkölinjojen alle on kielletty.

- Seura-alueelle ei saa tuoda lemmikkieläimiä.

- Avotulen teko, retkikeittimen, grillin, kamiinan sekä aggregaatin käyttö on kielletty.

- Polkupyörät, mopedit ja moottoripyörät tulee jättää niille varatuille paikoitusalueille.

- Alle 18-vuotiaiden toivotaan majoittuvan yhdessä vanhempien kanssa.

- Tupakointi paloherkillä alueilla on kielletty. Keskuskentällä tupakointi on sallittu vain osoitetuilla tupakointipaikoilla.

- Suviseura-alueella on alkoholin tuonti-, hallussapito- ja nauttimiskielto.

- Seura-alue suljetaan täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi klo 01.00-06.00.

Ohjeita riskitilanteisiin

- Jos teltta syttyy palamaan, varmista, ettei sisällä ole ketään. Löysää narut ja polje teltta kasaan. Sammuta tukahduttamalla tai lähimmällä alkusammuttimella.

- Jos maasto syttyy palamaan, sammuta lähimmällä alkusammuttimella ja pyydä lähellä olevia avuksi.

- Asuntovaunun tai -auton syttyessä palamaan varmista, ettei sisällä ole ketään. Poista kaasupuollo ja sammuta palo asuntovaunun tai - auton sammuttimella. Sulje ovi, pyydä lisäapua naapureilta ja opasta pelastusyksikkö kohteeseen.

- Öljyvahinkotapauksessa ota heti yhteys turvapäivystykseen p. 046 9201 051.

- Sairauskohtauksen sattuessa soita hätänumeroon 112 ja toimi ensiapuohjeiden mukaisesti.

- Liikenneonnettomuuksissa, joissa on tullut henkilövahinkoja, soita hätänumeroon 112.

- Kiireettömissä tapauksissa apua ja ohjeita saa soittamalla turvapäivystykseen p. 046 9201 051.

- Onnettomuustilanteissa kaikilla on auttamisvelvollisuus.

 

Yleinen hätänumero: 112

Turvapäivystys p. 046 9201 051

Löytötavaratoimisto p. 046 9201 150

Eksyneiden lasten hoivapaikka p. 046 9201 330