Seuravieras – suojele ympäristöä!

Pyhäjoen suviseura-alue on viljelysmaata, jonka suojeluun tulee kiinnittää huomiota. Seuravieraiden tulee osaltaan huolehtia, ettei roskia, jätevesiä eikä moottorinesteitä pääse maaperään. Lisäksi WC-jätteet tulee toimittaa vessojen yhteydessä oleviin tyhjennyspisteisiin ja roskat roskankeräyspisteisiin.

Jokaisen on hyvä huolehtia osaltaan, etteivät autot ja vaunut vuoda nesteitä maahan. On tärkeää muistaa kerätä kaikki telttojen pystytykseen tarvittavat maakiilat pois. Pienet rautaesineet saattavat olla haitallisia eläimille vielä vuosienkin kuluttua.