SRK:n lähetystyön ja humanitaarisen avun infopiste

Suviseura-alueella SRK:n kirjamyyntipisteen läheisyydessä on infopiste, jossa kerrotaan SRK:n tekemästä lähetystyöstä ja humanitaarisesta työstä. Infopisteessä voit tukea näitä työmuotoja tekemällä rahalahjoituksia.

Kotimaassa SRK:n lähetysseuroja järjestetään niillä alueilla, joissa on vähän seuroja. Ulkolähetystyötä tehdään 18 eri maahan, Venäjälle, Baltian maihin, Pohjoismaihin, Keski- ja Etelä-Eurooppaan, Afrikkaan sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan.

SRK:n lähetystyön tehtävänä on välittää kutsua Jumalan valtakuntaan ja saarnata syntien anteeksiantamusta.

Afrikan ja Etelä-Amerikan lähetystyön kohteissa kohtaamme myös ajallista puutetta ja hätää. SRK on perustanut humanitaarisen avun toimikunnan koordinoimaan ja hallinnoimaan sekä varainhankintaa että avun toimittamista kohdemaihin.

Haluatko olla tukemassa lähetysmatkojen järjestämistä tai paikallista toimintaa, kuten seurojen ja pyhäkoulujen järjestämistä lähetystyön kohdemaissa? Vai haluatko antaa apusi niille, joita on kohdannut ajallinen puute ja hätä? Vai haluatko antaa lapsille mahdollisuuden koulunkäyntiin osallistumalla heidän koulumaksujen maksamiseen?

Rahalahjoituksen voit kohdentaa joko lähetysmatkoihin ja paikalliseen toimintaan tai humanitaarisen avun antamiseen. Lahjoituksen voit antaa kertalahjoituksena tai alkamalla kuukausilahjoittajaksi.

Infopisteen aukioloajat: torstai 14–21, perjantai–sunnuntai 9–21, maanantai 9–15.

Rahalahjoituksen voit antaa SRK:n tilille

FI93 5741 4060 9044 92.

VIITENUMEROT:

Lähetysmatkat ja paikallinen toiminta 2079

Humanitaarinen apu 2053

Keräyslupa RA/2017/230, voimassa 2.3.2017–31.12.2018 koko Suomessa

Ahvenanmaata lukuunottamatta, myöntänyt Poliisihallitus 2.3.2017.

Keräysvarat käytetään vuosien 2017–2018 aikana lapsi- ja nuorisotyöhön

sekä lähetystyöhön ja diakonisiin avustuksiin erityisesti Afrikkaan.