Suviseura-alue

Liikkuminen alueella

Turvallisuuden vuoksi seura-alueella on erityisesti huomioitava seuraavat rajoitukset:

  • Keskuskentän kohdalla alueen läpi kulkeva Kimpajuovantie on suljettu muulta kuin huoltoliikenteeltä.
  • Seura-alueella kuljetaan ainoastaan jalan. Jalankulkuun tarkoitetut väylät näkyvät alueen kartassa.
  • Polkupyörät, mopot ja moottoripyörät tulee jättää niille varatuille paikoitusalueille.
  • Työntekijät voivat työtehtävissä käyttää polkupyörää, muutoin sen käyttäminen on kielletty.
  • Kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä alueen sisällä tulee välttää. Alueelta poistumisessa noudatetaan seura-alueen liikennemerkkejä ja niiden opastamia poistumisreittejä. Seura-alueella on alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h.
  • Alueelta on hyvät ja edulliset joukkoliikenneyhteydet lähialueelle mukaan lukien kokouspaikat, joten omaa autoa tilapäiseen poistumiseen ei tarvita. Käyttämällä joukkoliikennettä vähennät autoliikenteen ruuhkia.
  • Seura-alue suljetaan ajoneuvoliikenteeltä majoitusalueiden täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi klo 01.00 – 06.00.
  • Alueen kaikki isot ojat on lasten turvallisuuden vuoksi aidattu. Aidat on pidettävä ehjinä, niihin ei saa nojata eikä niitä saa ylittää. Ojien yli rakennetut puusillat on tarkoitettu jalankulkijoille ja kevyelle huoltoliikenteelle. Älä estä muiden kulkua pysähtymällä keskustelemaan sillalla.
  • Aluetta kiertää myötäpäivään kehätie (Kehätie – Raatimiehentie – Hanhiluodontie), jolla ei sallita missään kohtaa kaksisuuntaista liikennettä.

Seura-alueen sisäinen liikenne

Valtie 8:n pohjoispuoliselta seura-alueelta on järjestetty jatkuva linja-autokuljetus keskuskentälle. Päätepysäkit on merkitty seura-alueen karttaan.