Majoittuminen alueelle

Kentälle majoittuvat seuravieraat ohjataan seura-alueelle turvallisesti ja mahdollisimman sujuvasti. Majoittujan tulee noudattaa liikenteenohjaajien ohjeita, jotta suuri vierasmäärä saadaan ohjattua sujuvasti ja oikein tonteilleen. Noudatamme turvaväleissä ja tonttien maksimikalustomäärissä viranomaisten antamia määräyksiä.

Tontille voi sijoittaa enintään kaksi ajoneuvoa, ja ylimääräiset samaan tonttimaksuun kuuluvat ajoneuvot sijoitetaan liikenteenohjaajan ohjeiden mukaan. Kulkuväylät on pidettävä vapaina. Paikkoja ei ole mahdollista varata etukäteen. Lähekkäin majoittuminen edellyttää majoittujien saapumista alueelle peräkkäin.

Etu-/sivuteltassa ei saa paloturvallisuusohjeiden mukaan säilyttää palavaa materiaalia.

Lisätietoa majoitusasioista on sivulla Majoitus.

Opasteet seura-alueella

Seura-alueella ja sen läheisyydessä tuloliikennettä ohjataan seuraavilla opasteilla:

  • TÄYTTÖ (kulloinkin täytössä oleva seura-alueen osa AV-, AA- ja A+T-yksiköille)
  • TÄYTTÖ-INVA (liikuntaesteisten ja sähköpaikan tarvitsevien majoitusalue)
  • TÄYTTÖ-VUOKRAVAUNUT (vuokravaunun tuojille)
  • TÄYTTÖ-ASLA (asuntolinja-autot)
  • PYSÄKÖINTI (päiväkävijöiden pysäköinti)
  • PYSÄKÖINTI-INVA (liikuntaesteisten pysäköinti)
  • LINJA-AUTOT, MEDIA ja HUOLTO

Liikuntaesteisten alue on varattu vain niille seuravieraille, joilla on poliisin myöntämä inva-pysäköintilupa. Kuuroille on varattu alue E-alueen läheltä (A4), ja heidän tulee ajaa TÄYTTÖ-INVA -opasteiden mukaan. E1-alueella sijaitseville sähköpaikoille ohjataan vain etukäteen terveydenhuoltotoimikunnalta luvan saaneet. Lisätietoa sähköpaikoista on terveyspalveluissa. E1- ja E2-alueilla olevat WC:t on tarkoitettu vain liikuntaesteisten ja erityistä tukea tarvitsevien käyttöön.

Vuokravaunualueelle (VV) käydään tuomassa vain ne vaunut tai asuntoautot, jotka vuokrataan seurapaikalle tuotuina.

Päiväkävijöille on varattu pysäköintialueet, joiden vapaaehtoisen pysäköintimaksun, 5 €/päivä, voi maksaa kenttämaksupisteeseen (majoitustoimistossa) tai nettisivujen kenttämaksukauppaan. Liikuntaesteisille päiväkävijöiden P-inva -alue on ison teltan lähellä.

Linja-autoasemalla on linja-autoliikenteen pysäkki ja P-paikat tilausajoliikenteelle.