Turvallisuus

Seuravieraiden tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja puuttua heti turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. Jokainen on vastuussa Suviseurojen turvallisuudesta.

Seura-alueen turvallisuusohjeita

 • Merkityn seura-alueen ulkopuolisille peltoalueille sekä puistoihin majoittuminen on kielletty. Porin kaupunki on kieltänyt puistoihin majoittumisen koko kaupungin alueella.
 • Seura-alueelle ei saa tuoda lemmikkieläimiä (ei koske hyväksyttyjä opaskoiria).
 • Avotulen teko, retkikeittimen, grillin, kamiinan ja aggregaattien käyttö on kielletty.
 • Polkupyörät, mopot ja moottoripyörät tulee jättää niille varatuille paikoitusalueille.
 • Mopolla, moottoripyörällä ja mönkijöillä liikkuessa on käytettävä kypärää.
 • Vain erityisluvan saaneet voivat kuvata ilmakuvia kuvauskoptereilla.​ Turvallisuussyistä ei saa käyttää lainkaan radio-ohjattavia ajoneuvoja eikä lentäviä laitteita. (Trafi miehittämättömät ilma-alukset)
 • Alle 18-vuotiaiden toivotaan majoittuvan yhdessä vanhempien kanssa.
 • Keskuskenttäalueella tupakointi on sallittu vain tupakointipaikalla (T29). Keskuskenttäalue on merkitty karttoihin vaalealla värillä. Tupakointikiellosta ilmoitetaan opastein keskuskenttäalueelle tultaessa. Majoitusalueilla tupakoinnissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.
 • Suviseura-alueella on alkoholi sekä muiden päihteiden tuonti-, hallussapito- ja nauttimiskielto.
 • Seura-alue suljetaan täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi klo 01.00–06.00.
 • Valtatie 8 ylittäminen jalkaisin on kielletty.

Tullessasi seura-alueelle

 1. Sijoita autosi ja majoitusyksikkösi liikenteenohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti ennalta rajattuun majoitusruutuun.
 2. Avaa asuntovaunun tai -auton kaasupullokotelon lukitus ja aseta veivi näkyville.
 3. Selvitä lähimmän alkusammuttimen sijainti ja toiminta.
 4. Varmista, että majoittujat tietävät asuntovaunussa tai -autossa olevan sammuttimen sijainnin ja osaavat käyttää sitä.
 5. Merkitse maksukuittiin majoitusruutusi sijainti suviseurakartasta löytyvillä koordinaateilla ja sijoita se näkyvälle paikalle ikkunan sisäpuolelle.

Seura-alueen ulkopuolella

 1. Sijoita autosi vain merkityille ja sallituille paikoituspaikoille.
 2. Poistuessasi suviseura-alueelta jalkaisin tai polkupyörällä käytä kevyenliikenteen siltaa.
 3. Älä pysäköi pelastustielle.
 4. Suviseura-alueen välittömässä läheisyydessä olevilla uimarannoilla peseytyminen on kielletty.

Toiminta onnettomuustapauksessa

 • Selvitä mitä on tapahtunut.
 • Pelasta vaarassa olevat.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Aloita alkusammutus tai ensiapu.
 • Estä lisäonnettomuuksien syntyminen ja varoita vaarassa olevia.
 • Järjestä opastus onnettomuuspaikalle.
 • Toimi pelastushenkilöiden ja järjestysvalvojien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeita riskitilanteisiin majoitusalueella

 • Asuntovaunun, asuntoauton, auton tai teltan syttyessä palamaan varmista, ettei sisällä ole ketään.  Sammuta palo asuntovaunun, auton tai järjestäjän asentamalla sammuttimella. Pyydä lähellä olevia avuksi ja opasta pelastusyksikkö kohteeseen.
 • Jos maasto syttyy palamaan, sammuta lähimmällä alkusammuttimella ja pyydä lähellä olevia avuksi.
 • Öljyvahinkotapauksessa ota yhteys turvapäivystykseen Puh. 040 132 0771.
 • Sairauskohtauksen sattuessa soita hätänumeroon 112 ja toimi ensiapuohjeiden mukaisesti.
 • Liikenneonnettomuuksissa, joissa on tullut henkilövahinkoja, soita hätänumeroon 112.
 • Kiireettömissä tapauksissa apua ja ohjeita saa soittamalla turvapäivystykseen Puh. 040 132 0771.
 • Onnettomuustilanteissa kaikilla on auttamisvelvollisuus.

Yleinen hätänumero: 112

Turvapäivystys: Puh. 040 132 0771 (24 h)

Eksyneiden lasten hoivapaikka: Puh. 040 132 0760 (24 h)

Löytötavaratoimisto: Puh. 040 132 0772 (klo 10–22)