sv en ru et de fr es hu Viittomakieli

SUVISEURA-ALUEELLA LIIKKUMINEN

- Seura-alueen sisällä kuljetaan ainoastaan jalan. Kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä tulee alueen sisällä välttää. Alueelta poistutaan autolla niin, että ajetaan aina keskustasta poispäin lähimmälle ulosmenotielle. Autojen on aina väistettävä jalankulkijaa.

- Säännöllinen joukkoliikenne palvelee Vaasan ja seura-alueen välillä ja suuriin kokouksiin.

- Välttämätön organisaation ajoneuvojen huoltoajo sallitaan siihen varatuilla väylillä.

- Seura-alueen työntekijät voivat tarvittaessa käyttää polkupyörää.

- Seura-alue suljetaan ajoneuvoliikenteeltä täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi kello 01—06. Täyttöliikenteeseen kuulumattomat ajoneuvot ohjataan yöllä seura-alueen P-alueille.

- Jalankulku aluetta kiertävillä sorateillä ja huoltotiellä (Södersundintie) on kielletty. Jalankulkuun tarkoitetut väylät näkyvät seura-alueen kartassa ja ne on nimetty poluiksi.

- Seura-alueen kaikki isot laskuojat on aidattu. Suoja-aidat suojaavat alueen pesimälinnuston ja uhan-alaisten lajien pesäpaikkoja ja varmistavat samalla lasten turvallisuutta alueella. Aidat on pidettävä ehjinä. Niihin ei saa nojata eikä niitä saa ylittää.

- Seura-alueen laskuojien yli rakennetut puusillat ovat vain jalankulkijoiden ja huollon mönkijöiden käyttöön.

- Seura-alueella oleviin latoihin meneminen on kielletty.