sv en ru et de fr es hu Viittomakieli

Turvallisuusohjeita

 

Seuravieraiden tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja puuttua heti turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. Jokainen on vastuussa suviseurojen turvallisuudesta.

 

Tullessasi seura-alueelle


1. Sijoita autosi ja majoitusyksikkösi liikenteenohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti ennalta rajattuun majoitusruutuun.
2. Avaa asuntovaunun tai -auton kaasupullokotelon lukitus ja aseta veivi näkyville.
3. Selvitä lähimmän alkusammuttimen sijainti ja toiminta.
4. Varmista, että majoittujat tietävät asuntovaunussa tai -autossa olevan sammuttimen sijainnin ja osaavat käyttää sitä.
5. Merkitse maksukuittiin majoitusruutusi sijainti suviseurakartasta löytyvillä koordinaateilla ja sijoita se näkyvälle paikalle ikkunan sisäpuolelle.

 

Seura-alueen turvallisuusohjeita


- Seura-alueeksi merkityn alueen ulkopuolisille peltoalueille majoittuminen on kielletty.
- Seura-alueelle ei saa tuoda lemmikkieläimiä.
- Avotulen teko, retkikeittimen, grillin, kamiinan ja aggrigaattien käyttö on kielletty.
- Polkupyörät, mopedit ja moottoripyörät tulee jättää niille varatuille paikoitusalueille.
- Alle 18-vuotiaiden toivotaan majoittuvan yhdessä vanhempien kanssa.
- Tupakointi ruudutetuissa majoitusyksiköissä, sekä rakennusten välittömässä läheisyydessä on kielletty. Keskuskentällä tupakointi on sallittu vain osoitetuilla tupakointipaikoilla.
- Suviseura-alueella on alkoholin tuonti-, hallussapito- ja nauttimiskielto.
- Seura-alue suljetaan täyttöliikennettä lukuun ottamatta yön ajaksi klo 01.00-06.00.

 

Toiminta onnettomuustapauksessa


- Selvitä mitä on tapahtunut.
- Pelasta vaarassa olevat.
- Aloita alkusammutus tai ensiapu.
- Soita hätänumeroon 112.
- Estä lisäonnettomuuksien syntyminen ja varoita vaarassa olevia.
- Järjestä opastus onnettomuuspaikalle.

 

Ohjeita riskitilanteisiin majoitusalueella


- Asuntovaunun, asuntoauton, auton tai teltan syttyessä palamaan varmista, ettei sisällä ole ketään.  Sammuta palo asuntovaunun, auton tai järjestäjän asentamalla sammuttimella. Pyydä lähellä olevia avuksi ja opasta pelastusyksikkö kohteeseen.
- Jos maasto syttyy palamaan, sammuta lähimmällä alkusammuttimella ja pyydä lähellä olevia avuksi.
- Öljyvahinkotapauksessa ota yhteys turvapäivystykseen p. 040 714 8075.
- Sairauskohtauksen sattuessa soita hätänumeroon 112 ja toimi ensiapuohjeiden mukaisesti.
- Liikenneonnettomuuksissa, joissa on tullut henkilövahinkoja, soita hätänumeroon 112.
- Kiireettömissä tapauksissa apua ja ohjeita saa soittamalla turvapäivystykseen p. 040 714 8075.
- Onnettomuustilanteissa kaikilla on auttamisvelvollisuus.

Yleinen hätänumero: 112

Turvapäivystys p. 040 714 8075.

Löytötavaratoimisto p. 040 714 8077.

Eksyneiden lasten hoivapaikka p. 040 714 8056.