sv en ru et de fr es hu Viittomakieli

Seura-alueen linnut tarvitsevat pesimärauhan

Tuleva suviseura-alue sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaalla alueella, jossa yhdistyvät luonnon muovaama ja ihmisen rakentama ympäristö. Jo pitkään maanviljelykäytössä ollut Söderfjärdenin meteoriittikraatteri on laajoine viljavainioineen vaikuttava näky. Vuonna 1992 Ympäristöministeriö nimesi peltolakeuden arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Söderfjärden on myös merkittävä muuttolintujen levähdyspaikka. Syyskuussa retkeilijä voi havaita alueen pelloilla parhaimmillaan tuhansia kurkia samanaikaisesti. Myös pesivän linnuston kirjo on moninainen. Alueella pesii tyypillisiä maatalousympäristön lintuja kuten kiuru, töyhtöhyyppä, pensastasku, kuovi, niittykirvinen, kivitasku, tuulihaukka, peltopyy ja peltosirkku.

Aikaisemmin elinvoimaisen peltosirkun kanta on romahtanut viime vuosikymmenien aikana hälyttävän nopeasti. Se on luokiteltu Suomessa nykyisin erittäin uhanalaiseksi. Söderfjärdenillä lintu kuitenkin viihtyy, osittain alueen ojanvarsikasvuston tarjoaman otollisen pesimäympäristön vuoksi. Seura-alueella pesiikin vuosittain useita peltosirkkupareja. Linnustolle erityisen tärkeänä ympäristönä Söderfjärden kuuluu Euroopan unionin Natura 2000-verkostoon, mikä asettaa myös suviseurajärjestelyille ja seuravieraiden toiminnalle tiettyjä ehtoja. Tämän johdosta on tehty selvitykset seura-alueen lintukannasta ja suviseuratapahtuman mahdollisista vaikutuksista linnustolle, informoitu talkootyöntekijöitä ja siirretty alueen linnunpöntöt rauhallisempaan ympäristöön. Lisäksi seura- alueen laskuojat ja lintujen pesimäpaikat on aidattu. Ojanvarsia kulottamalla on pyritty hienovaraisesti ohjaamaan peltosirkun pesintä seura-alueen ulkopuolelle.

Raamattu kehottaa viljelemään ja varjelemaan maata. Tahdomme noudattaa Jumalan sanaa ja esivallan asettamia lakeja ja säädöksiä. Jo yleinen luonnonsuojelulaki velvoittaa meitä antamaan linnuille pesimärauhan. Seuravieraita kehotetaankin huomioimaan linnuston häiriöttömän pesinnän edellytykset, kiertämään aidatut alueet ja kulkemaan vain merkityillä poluilla ja teillä. Seura-alueen ulkopuolisilla pelloilla kulkeminen on kielletty. Vanhempien olisi hyvä välittää nämä ohjeet myös lapsilleen ja nuorilleen.