Siisteys ja puhtaanapito

Kierrätä jätteet ja vie jätevedet kierrätyspisteisiin

Seura-alue sijaitsee geologisesti arvokkaalla harjualueella, tärkeän pohjavesiesiintymän päällä. Seuravieraita pyydetään käyttämään ympäristöystävällisiä pesuaineita ja huolehtimaan, ettei haitallista jätettä päädy maastoon. Varmistathan myös, että auto ei vuoda öljyä tai jäähdytysnesteitä. Majoitusyksiköiden likavedet täytyy kerätä talteen ja toimittaa vessojen yhteydessä oleviin umpisäiliöihin. Näihin tyhjennyspisteisiin toimitetaan myös matkailuajoneuvojen WC-jäte.

Seura-alueen jätehuolto suoritetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Alueella on 11 jätteiden lajittelupistettä. Ne sijaitsevat wc-tilojen läheisyydessä. Jätteet lajitellaan opastaulujen mukaisesti: pakkauslasi, pienmetalli, biojäte ja sekajäte.

Lajittelu on hyvä suorittaa jo majoituspaikalla. Elekroniikkajätteiden, pattereiden ja akkujen palautuspiste on puhtaanapitotoimistossa. Epäselvissä tapauksissa kysy ohjeet puhtaanapitotoimistosta. Huolehdithan osaltasi seura-alueen puhtaudesta ja siivoathan majoitusalueesi! Majoitusalueiden ulosteperäiset ja kaikki muut jätteet on ehdottomasti vietävä niille osoitettuihin keräypisteisiin. Älä kaada jätettä maahan!

Ajankohtaista

Uutisia ja tapahtumia Suviseuroista